Wat een schooljaar (bingo)

Doelgroep: 3e graad Basis

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 20 minuten

Leerplandoelen: 

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

Werkblad " wat een schooljaar bingo" voor elke leerling + stift/pen.

Doelstellingen:

Verbindende opdracht: schooljaar positief afsluiten en vooruitblikken naar volgend schooljaar.

Methodiek/oefening:

Het einde van het schooljaar komt in zicht. Dit is een belangrijk moment om bij stil te staan. Leerlingen onthouden zo´n moment en het versterkt het klas/schoolklimaat! Anderzijds kan je het reflecteren bij leerlingen op deze manier bevorderen... Nu, tijd om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken naar volgend schooljaar.

  • De leerlingen wandelen door de klas.
  • Ze gaan telkens per 2 staan en lezen een vraag of stelling van hun blad voor.
  • Luister goed naar mekaar en vul de naam in van de persoon in het vakje van de vraag.
  • Wanneer elke leerling zijn vraag gesteld heeft, zoeken ze iemand anders.

Nabespreking:

  • waren er verschillen met jou?
  • waren er gelijkenissen met jou?
  • wat wist je nog niet?
  • wat viel je op?