Over ons: Team Veerkracht

Wie zijn we?

Wij zijn team veerkracht, een team binnen het Vrij CLB Limburg dat aan de slag gaat met klasgroepen binnen Limburg.

Wat doen we?

We bieden preventieve groepsgerichte vormingen aan ter bevordering van het welbevinden van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. Daarnaast werken we in het basisonderwijs vraaggestuurd, indien er een specifieke zorg is binnen de klasgroep. We bieden ook (online) consultatieve begeleiding en methodiekenfiches aan zodat de school zelf aan de slag kan gaan met de klas.

Wat willen we bereiken?

  • Verbondenheid creëren tussen klasgenoten onderling, de leerkrachten en de school
  • In dialoog gaan met de leerlingen rond thema's gericht op het algemeen welbevinden
  • Normaliseren van gevoelens en zorgen
  • Gebruik van de peergroup, uitwisselen van tips rond zelfzorg
  • Op zoek gaan naar krachten en talenten en deze inzetten om te komen tot een positief klasklimaat
  • De stap naar (online) hulpverlening verkleinen

Basisprincipes

Drempelverlagend

Wij komen naar de klas. Zo verlagen we de drempel naar het CLB en andere hulpverleners.

Preventief

Op een preventieve en proactieve manier gaan we in dialoog met onze leerlingen.
"Wat doe jij als je in een dipje zit?" "Hoe kan je je veerkracht versterken?"

Voor iedereen

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen. Elk gevoel, elke zorg of twijfel mag er zijn.