Netwerkpartners

De CLB's maken deel uit van de 'brede instap' binnen integrale jeugdhulp.

Indien je met je vraag niet terecht kan bij ons Team Veerkracht, verwijzen wij graag ook naar andere diensten die met leerlingen/klasgroepen/leerkrachten aan de slag gaan.

1. Pedagogische begeleidingsdienst: Versterken het beleid van de school en bevorderen de professionalisering van het onderwijspersoneel.

2. NAFT: De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of scholen.

In Limburg wordt NAFT uitgevoerd door het samenwerkingsverband van Arktos, Groep Intro en Profo. Vanuit 5 regio's staat telkens een team klaar om aan de slag te gaan met de noden van de leerlingen, klassen, leerkrachten en scholen.

3. GGZ Limburg: Vanuit de conventie wordt het groepsaanbod sterk gestimuleerd, in de eerste plaats om meer in te zetten op preventie. Leerlingen met een gemeenschappelijke hulpvraag kunnen instappen in één van de verschillende groepen, georganiseerd door het groepsaanbod vanuit ELP. 

4. Pimento: Ze bieden interactieve werkvormen aan, die ze flexibel inzetten om bij elk individu en elke groep de best mogelijke respons naar boven te brengen. Elkaar beter leren kennen? Een hechter team of een sterkere (klas)groep vormen? Dieper ingaan op hoe ieder zich in groep gedraagt en wie welke rol op zich neemt? Alles kan: van samenwerkingsopdrachten en vertrouwensspelen tot kennismakingsbabbels en diepgaande gesprekken.

5. Integra: Integra wil een toegankelijkt preventie-en zorgaanbod ontwikkelen voor al onze cliënten, met in het bijzonder de meest kwetsbaren. Zij zetten onder andere in op preventie via groepsaanbod over verschillende thema's (verslaving, angst- en eetstoornissen, suïcidegedachten, rouwverwerking, enzoverder.)