Consultatieve begeleiding

Wanneer je in de brede basiszorg (fase 0 van het zorgcontinuüm), vastloopt met een klasgroep, dan willen we graag mee nadenken over een verdere strategie. We bekijken samen met jou de hulpvraag. We zoeken samen naar mogelijke manieren van aanpak en denken na over methodieken zodat je hier zelf verder mee aan de slag kan gaan.

Je kan dit bespreken met de onthaler van jouw school, zij zijn het eerste aanspreekpunt en zetten de nodige stappen richting Team Veerkracht.

Voorbeeld:
Juf Katrien komt moeilijk tot leren in haar klas. Er zijn veel conflicten bij de meisjes. Tijdens groepswerken loopt het vaak mis. Wat kan ze zelf doen om de klasdynamiek en samenwerking te bevorderen?  De onthaler denkt in eerste instantie graag met haar mee en kan beroep doen op Team Veerkracht voor verdere begeleiding.