Vriendelijkheidssmol

Doelgroep: BaO + SO

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: Verspreid over 1- of meerdere dagen

Leerplandoelen: 

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

/

Doelstellingen:

 • De leerlingen leren waarden en normen stellen.
 • De leerlingen leren mogelijkheden om vriendelijk te zijn voor elkaar.

Methodiek/oefening:

 • Alle namen van de leerlingen worden in een doos/potje/... gestoken.
 • Elke leerling trekt 1 naam (niet z'n eigen naam). 
 • De leerling stelt een vriendelijke daad voor de leerling wiens naam hij getrokken heeft. vb. een complimentje geven, de deur openhouden, boekentas dragen, tekening maken, koekje delen
 • Op een afgesproken moment bespreken we hoe dit gelukt is en mogen de leerlingen raden wie hun 'vriendelijkheidsmol' was.

Nabespreking:

 • Op welke momenten kunnen we hier nog meer aandacht aan besteden?
 • Op welke momenten doen we dit al uit ons eigen?
 • Hoe was het als iemand een vriendelijke daad voor jou stelde?
 • Hoe was het om een vriendelijke daad voor iemand te stellen?
 • Welke vriendelijke daad heb jij gesteld voor een ander?
 • Waaraan hebben je gezien wie de vriendelijkheidsmol was?