Stopspel

Doelgroep: BaO + SO

Groepsgrootte: de klasgroep

Duur: 15 min

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
  • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal: 

  • Een geluidssignaal, een stopbord of prent van een stopbord

Doelstellingen:

  • De leerlingen bevriezen op het afgesproken signaal (leren stoppen)

Methodiek/oefening:

Als je een probleem hebt, is het belangrijk dat je eerst stopt en dan pas nadenkt over een oplossing. Waarom is dit zo belangrijk? Hoe moeilijk/makkelijk vinden jullie dit?

Oefen het stoppen samen met de kinderen in de vorm van een spel. Ze mogen vrij bewegen (wandelen, dansen, springen) in de ruimte. Als jij 'stop' zegt, moeten ze bevriezen. Na een aantal keer spreek je een signaal zonder geluid af. Nu moeten de kinderen extra goed opletten. Telkens ze het afgesproken signaal zien, moeten ze bevriezen. Geef de kinderen die goed kunnen stoppen een compliment (bv.: 'Goed dat jij stopt op het signaal!').

Nabespreking:

  • Lukte het jullie altijd om te stoppen op het signaal? Waarom wel/niet?
  • Wat maakte het soms moeilijk?
  • Hoe lukt het in de klas om onmiddellijk een instructie op te volgen? Bv. het rustig maken als de juf dit vraagt.
  • Waarom lukt het in deze oefening misschien beter dan in de klas?
  • Hoe zou je het vaker kunnen laten lukken? Wat heb je nodig om jezelf wat meer onder controle te houden?