Sterke focus

Doelgroep: BaO - SO

Groepsgrootte: volledige klasgroep

Duur: 30 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal: n.v.t.

Doelstellingen:

 • De leerlingen ervaren sociaal moeilijke situaties.
 • De leerlingen oefenen verschillende soorten gedrag in sociaal moeilijke situaties.
 • De leerlingen zijn zich bewust van hun gedrag (houding, emotie, reacties) in contact met anderen.
 • De leerlingen treden in interactie over alternatieven voor sociaal moeilijke situaties.
 • De leerlingen zijn zich bewust van alternatieven in sociaal moeilijke situaties.
 • De leerlingen oefenen focussen als een strategie voor sociaal moeilijke situaties.
 • De leerlingen versterken het vertrouwen in sociaal moeilijke situaties.

Methodiek/oefening:

Alle leerlingen staan op een rij naast elkaar met wat ruimte tussenin. Ze staan sterk, kijken naar voor en focussen zich op 1 punt. Het doel van de oefening is om niet te reageren: niet lachen, praten, wegdraaien, enz. De trainer probeert de focus 'te verbreken' op 4 niveaus van op een afstand van ongeveer 2 meter: 

 • Niveau 1: voorbij komen, proberen om oogcontact te maken.
 • Niveau 2: voorbij komen, bewegingen maken.
 • Niveau 3: voorbij komen, bewegingen en geluiden maken.
 • Niveau 4: voorbij komen, de naam van de persoon noemen in combinatie met bewegingen en geluiden.

Wanneer de focus verbroken is en een leerling reageert (lachen, praten, wegdraaien, enz.), doet hij een stap terug, probeert opnieuw zelfcontrole te krijgen, en keert terug naar de rij.

Nabespreking:

 • Hoe moeilijk of gemakkelijk is het om te focussen in deze situaties?
 • Wie bleef erg rustig en reageerde langdurig niet ?
 • Waarvan hangt het af of je focus behouden moeilijk of gemakkelijk is?
 • Wat heeft je geholpen om je focus beter vast te houden? En wat niet?
 • Wat kun je doen om niet te reageren?
 • Welke alternatieven bestaan er voor negeren, niet reageren of niet lachen?
 • Welke mentale strategieën gebruik je vb. aan iets anders denken, aan niets denken, ...?
 • Welke fysieke strategieën gebruik je vb. ademen, sterk staan, spierspanning, ontspanning, ...?
 • Na een paar keer oefenen: Ben je beter geworden in het weerstaan van de
  afleiding?

Uitgebreide nabespreking:

 • Wanneer kan je deze manier van focussen nog gebruiken in je leven?
 • Wanneer is negeren of niet reageren nog een sterke reactie?
 • Hoe is het voor iemand, die reacties wil uitlokken en genegeerd wordt? (De trainer kan zijn ervaring als antwoord geven.)

Soms kan focussen een erg krachtige kwaliteit zijn om doelen te bereiken en om afstand te nemen van wat er rondom jou gebeurt. Zo is het ook nuttig in pestsituaties, voor het concentreren in de klas, omgaan met stress, etc. Niet reageren en zo de controle over de situatie behouden is heel sterk en betekent dat je veerkrachtig bent.