Standbeeldenmuseum + pauzeknop

Doelgroep: BaO

Groepsgrootte: Klas

Duur: 20 min

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

 • Ruim klaslokaal
 • 4 situatiekaartjes, telkens in 2 delen

Doelstellingen:

 • De leerlingen leren zich inleven in een situatie/een perspectief
 • De leerlingen leren gevoelens uiten en 'lezen' op basis van lichaamstaal
 • De leerlingen ervaren het belang van 'de eigen pauzeknop' (even stilstaan en nadenken) tussen stimulus en respons.

Methodiek/oefening:

Fase 1)

De leerlingen staan in een kring met het gezicht naar buiten. Je (of een leerling) leest deel 1 van een situatie voor. De leerlingen beelden zich in hoe zij zich zouden voelen in die situatie. Op jouw signaal draaien de leerlingen zich naar binnen en beelden hun gevoel uit als een standbeeld.

Klassikale reflectie o.b.v enkele 'standbeelden':

 • Wat zie je bij leerling X?
 • Hoe denk je dat hij/zij zich voelt?
 • Waar leidt je dat uit af?
 • Verifieer dit bij leerling X.
 • Wat zien we bij leerling Y? (kies een leerling die een ander gevoel uitbeeldt)

-> Een situatie kan bij iedereen iets anders oproepen

Merk vervolgens op hoe sommige leerlinge uitbeelden hoe ze zouden reageren in die situatie. Duidt het onderscheid tussen 'voelen' en doen'.

 • Hoe zou leerling Z die bijvoorbeeld wil gaan vechten zich voelen van binnen?

Fase 2)

De leerlingen draaien zich opnieuw naar buiten terwijl je (of een leerling) deel 2 van die situatie voorleest. De leerlingen beelden zich opnieuw in hoe ze zich nu voelen en tonen dit op jouw signaal opnieuw als een standbeeld (naar de groep gekeerd).

Klassikale reflectie

 • Wie toont nu een ander gevoel dan na fase 1?
 • Wie zal nu anders handelen dan in fase 1? Hoe komt dit?
 • Hoe kunnen we voorkomen dat we te snel (en verkeerdelijk) handelen in fase 1?
 • Herhaal deze 2 fasen voor de volgende 3 situaties.

Introduceer 'de pauzeknop' en bespreek in welke situaties (op school/ op de speelplaats:…) dit nog helpend kan zijn.

Eventueel kan er een klassikaal symbool afgesproken worden om elkaar te herinneren aan het gebruik van de eigen pauzeknop in sociale situaties.

Nabespreking:

Zie klassikale reflectie tijdens de oefening.

 • Wat kunnen we hieruit leren?