Picture your life

Doelgroep: SO

Groepsgrootte: klasgroep

Duur: 15-30 minuten

Leerplandoelen:

  • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal

Elke leerling heeft een smartphone / tablet / fototoestel nodig waarmee ze foto's kunnen maken. 

Doelstellingen:

  • ... op zoek gaan naar wat ze zelf belangrijk vinden (in het leven).
  • … reflecteren over wat ze waardevol en betekenisvol vinden.
  • … uitdrukken wat ze waardevol en betekenisvol vinden.

Methodiek/oefening:

Thuiswerk:

Geef de leerlingen de opdracht om gedurende één week foto's te nemen van dingen die ze belangrijk vinden, die ze leuk vinden om te doen, van mensen bij wie ze zich goed voelen, …

"Maak komende week elke dag minimaal één foto van iets dat jij belangrijk vindt, iets wat je leuk vindt om te doen, van mensen bij wie je je goed voelt, … Het gaat hierbij niet om de perfecte foto, maar waar deze foto voor staat."

Fototentoonstelling

Verdeel de klas in twee groepen. De ene groep 'organiseert' een fototentoonstelling, de andere groep bestaat uit de bezoekers.

De organisatoren hangen alle foto's uit en vertellen aan de bezoekers waarom ze hiervan een foto hebben genomen. Help hen op weg met deze aanvulzin: "Dit is een belangrijk deel van mijn leven omdat... "

Vervolgens wisselen de rollen om.

Tip: het kan leuk zijn om de presentatie van de foto's in een les Frans of Engels te laten doorgaan. Zo komt dit thema ook aan bod in verschillende lessen.

Uitbreiding: de energy poster

Laat de leerlingen na afloop een (digitale) collage maken van hun foto's: hun energy poster.

Geef de opdracht om deze poster op te hangen op hun kamer, als screensaver te gebruiken, op te slaan in de photostream van hun smartphone, … zodat ze er op moeilijke momenten even naar terug kunnen grijpen.

Bron

www.gezondleven.be