Oefening spanningsopbouw

Doelgroep: 3e graad BaO

Groepsgrootte: klas

Duur: 15 min

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal: Ballonnen en een naald

Doelstellingen:

  • De leerlingen leren hoe spanning opbouwt in hun lichaam
  • De leerlingen leren hoe een spannende situatie verschillende gevoelens en gedachten kan oproepen

Methodiek/oefening:

Iedereen krijgt een ballon. Deze wordt opgeblazen en geknoopt.
Als leerkracht licht je toe dat alle leerlingen hun ogen mogen sluiten en hun ballon voor zich mogen houden. Jij zal rondlopen door de klas met een naald en zegt dat je één ballon zal stuk prikken. Vervolgens loop je rustig als leerkracht door de klas. Uiteindelijk prik je je eigen ballon stuk.

Alternatief:
De leerlingen staan in de klas met gesloten ogen. De leerkracht loopt rond en duidt iemand aan die een liedje moet zingen. Je schuifelt wat zodat de leerlingen horen waar je loopt. Je kiest zelf of je een leerling aanduidt of niet. Het gaat om het aanvoelen van spanning, niet om de leerling effectief een liedje te laten zingen.

Nabespreking:

  • Wat voelde je tijdens deze oefening? Wat waren je gedachten?
  • Voelde je hoe spanning opbouwde in je lichaam?

Het is belangrijk dat wanneer je spanning voelt opkomen je dingen doet om jezelf tot rust te brengen zoals bijvoorbeeld op je ademhaling letten, helpende gedachten bedenken,…. 
Inspiratie om tot rust te komen via www.rustbox.be