Gevoelensthermometer

Doelgroep: 3e graad BaO

Groepsgrootte: klas

Duur: Start 30 min, nadien dagelijks moment (bv. kort na speeltijd)

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

 • A3-papieren om alternatievenlijst te maken
 • Wasknijper: gevoel aanduiden
 • Gevoelsthermometer per leerling

Doelstellingen:

 • Leerlingen leren gevoelens herkennnen
 • Lichaamsbewustwording: stilstaan bij welk gevoel leerlingen nu hebben en hier alternatief/constructief gedrag aan koppelen

Methodiek/oefening:

 • Leerlingen duiden vb na speeltijd op individuele gevoelsthermometer aan welk gevoel ze hebben. Eventueel kort rustmomentje met muziek en ogen toe op de bank zodat ze dit goed kunnen ervaren.
 • Leerlingen kiezen een manier bij "positief gedrag", wat ze gaan doen/ waar ze nood aan hebben bij dit gevoel.
 • De lijsten "positief gedrag" worden klassikaal gemaakt. Telkens een apart blad per emotie. Zo wordt vb voor "boos" nagedacht hoe iemand zou kunnen reageren. Bijvoorbeeld:
 • Ik zeg de juf hoe ik me voel
 • Ik zeg: "ik heb even nood aan rust en tijd voor mezelf"
 • Ik probeer rustig in- en uit te ademen

Bij de bespreking wordt gevraagd:

 • Herkent iedereen zich hierin?

Niet alles op de lijst zal voor iedereen even helpend zijn. Leerlingen kunnen dan zelf kiezen waar ze nood aan hebben. Of: individuele nodenkaartjes maken. 

Nabespreking:

 • Na een aantal keren kan geëvalueerd worden of de leerlingen hun emoties nu beter kunnen herkennen
 • Bespreken of de alternatieven of nodenlijst helpt. Lukt het al beter om dit gedrag te stellen?