Focusoefening

Doelgroep: Basisonderwijs 

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 5-10 minuten

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

  • /

Doelstellingen:

  • De leerlingen leren rustig te worden na een druk moment.
  • De leerlingen leren schakelen tussen verschillende situaties.
  • De leerlingen leren hun impulsen onder controle te houden.

Methodiek/Oefening:

Wat kunnen we doen als het heel druk wordt? Wat kunnen we daar samen rond afspreken?

Bv: een wave doen, rondlopen, klappen… of een codewoord of een klasspreuk. Dit noemen we onze 'focus'-oefening. Als we deze oefening doen, moet iedereen rustig worden. Oefen het alvast samen in door het even druk te maken en dan de focusoefening toe te passen.

Nabespreking:


  • Is het duidelijk wat er van je verwacht wordt na deze oefening?
  • Kan iedereen rustig worden na deze oefening?
  • Hoe lukt het om deze focus-oefening toe te passen?