Dankbaarheidsdagboek

Doelgroep: Iedereen

Groepsgrootte: Individuele opdracht - Kassikaal bespreken

Duur: 

 • Inleiding en instructie: 15min
 • Oefening zelf: aantal weken
 • Nabespreking: 20min

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Schrijfmateriaal
 • Papier, werkblaadje, boekje...

Doelstellingen:

 • De leerlingen leren positief zijn naar zichzelf toe.
 • De leerlingen leren vanuit een positievere invalshoek kijken naar het dagdagelijks leven.

Methodiek/oefening:

Dankbare mensen zijn minder vatbaar voor burn-out, depressie en angsten. Dankbaarheid is geen aangeboren karaktertrek, maar je kunt het trainen. Vaak onthouden we vooral negatieve zaken en is het moeilijker om iets vanuit een positief perspectief te benoemen of te bekijken. Een compliment geven aan een ander gaat vaak ook gemakkelijker dan iets positiefs zeggen over onszelf terwijl dit juist veel deugd doet en ons positief bekrachtigt.

Laat de leerlingen nadenken over minstens 3 positieve zaken of zaken waar ze trots op zijn en laat hen dit opschrijven op een papiertje, in een boekje....

TIP: Je gezin, je vrienden, een goede gezondheid… zijn misschien de zaken waar je het snelst aan denkt als het over dankbaarheid gaat. Maar er zijn ook heel wat andere, minder voor de hand liggende dingen: een complimentje van een vriend, een warme knuffel van je huisdier, het landschap tijdens een fietstocht …

TIP: Als het te moeilijk is om iets te benoemen, denk dan eens aan: Wat zou een vriend(in), iemand uit je gezin, je familie,… vertellen waar je goed in bent?

Nabespreking:

 • Lukt het om positieve zaken te benoemen?
 • Hoe was het om positieve zaken te benoemen?
 • Wat deed dit met je?
 • Wat voel je als je denkt aan deze zaken? Voelt dat positief? Voel je een verandering in je lichaam? Glimlach je?

Nabespreking na een aantal weken: 

 • Merk je een verandering aan je manier van denken?
 • Kan je positiever over zaken of over jezelf denken?
 • Lukt het al gemakkelijker om dingen waar je trots op of dankbaar voor bent te benoemen?