Conflictenrad: 

Zo los ik een ruzie op!

Doelgroep: BaO 

Groepsgrootte: klas

Duur: 20 - 30 min

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

  • Poster 'conflictenrad' (zie lager)
  • Pen en papieren

Doelstellingen:

  • De leerlingen denken na over goede manieren om een ruzie op te lossen.
  • De leerlingen leren zelf aan de slag te gaan met conflicten, zonder een juf/meester te moeten inschakelen.

Methodiek/oefening:

De leerlingen worden opgedeeld in groepjes (3 tot 5 kinderen). Elk groepje krijgt een papier en een pen. Ze brainstormen over goede manieren om een ruzie zelf op te lossen. Dit wil zeggen zonder dat de juf of meester betrokken wordt. De leerkracht wandelt rond in de klas en helpt de leerlingen om tot goede oplossingen te komen. 

Voorbeelden:

- Praat vanuit 'ik', niet vanuit 'jij'. Bv.: 'ik voel me er niet goed bij dat dit gebeurt is' ipv 'jij hebt die bal tegen mij gegooid'.
- Ga eventjes weg zodat je kan afkoelen. Ga erna terug om er over te spreken.
- Tel samen tot 10 en adem diep in en uit. Word rustig.
- Geef je grens aan: zeg 'stop'.

Na ongeveer 10 min brainstormtijd, mogen de groepjes hun ideeën delen met de groep. De leerkracht noteert de beste ideeën op de poster. 

Deze poster wordt ergens opgehangen waar het goed zichtbaar is, waar de ruzies zich het vaakst voor doen (bv. op de speelplaats). Wanneer leerlingen een conflict hebben, gaan ze eerst 2 dingen uitproberen die op de poster staan, voordat ze de hulp van de leerkracht inschakelen.