Brief aan jezelf

Doelgroep: SO

Groepsgrootte: klas / individueel

Duur: > 30 min

Leerplandoelen:

 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Pen en papier

Doelstellingen:

 • ... nadenken over huidige situatie/gevoelens en eigen toekomstbeeld.
 • … op een positieve manier kritisch reflecteren over zichzelf.
 • … zich mild opstellen voor zichzelf.

Methodiek/oefening:

Geef de leerlingen de opdracht om een brief aan hun toekomstige zelf te schrijven. Ze hoeven niet bezig te zijn met het aantal woorden, de schrijfstijl of correctheid van de zinnen. Enkel met de vraag: wat wil je aan je toekomstige zelf vertellen? Moedig hen aan om hun gedachten de vrije loop te laten. 

Belangrijk: moedig leerlingen ook aan om lief te zijn voor zichzelf. Moeilijk? Moedig hen dan aan om het perspectief in te nemen van een denkbeeldige vriend. Wat zou je beste vriend(in) willen zeggen aan jouw toekomstige zelf?

Geef de leerlingen richtvragen mee. Projecteer dit eventueel zodat ze op hun eigen tempo hierover kunnen nadenken.

HEDEN

 • Waar ben je nu?
 • Hoe gaat het met je? Hoe voel je je nu?
 • Wat wil je graag kwijt over de afgelopen dagen, weken, maanden? Is er iets bijzonders gebeurd (iets leuks, iets vervelends, iets waar je geen mening over hebt)?
 • Wat houd je wakker? Wat houd je bezig? Wat vind je belangrijk?
 • Wie zijn de belangrijkste personen in je leven op dit moment?
 • Waar ben je momenteel fier op?
 • Ben je gelukkig?
 • Wat loopt moeizaam?

TOEKOMST

Kies een termijn wanneer je de brief wilt lezen: binnen een half jaar of binnen 1, 2, 3, … 10 jaar?

 • Welk soort persoon wil je zijn?
 • Waar wil je wonen? Wie woont er bij je (in de buurt)?
 • Wat wil je nog bereiken? (tip: wees zo concreet mogelijk, dan wordt het haalbaarder om ook echt te doen!)
 • Wat wil je beter kunnen dan nu?
 • Waar wil je goed in zijn?
 • Wat wil je blijven doen?
 • Wie of wat wil je behouden in je leven?
 • Welk advies zou je geven aan je toekomstige zelf?
 • Wat wens je jezelf toe?
 • Wat zou je graag tegen dan veranderen aan jezelf?
 • Waar wil je je mee bezig houden (vb. hobby, interesses, werk, …)?

Laat hen vrijuit hun brief aan zichzelf schrijven. Geef hen voldoende tijd (bijvoorbeeld een half uurtje) voor deze opdracht en zorg voor stilte in de klas tijdens het schrijfproces.

Geef de opdracht om alle brieven in een enveloppe te steken, met een naam en datum erop. Enkel op die dag mag de enveloppe geopend worden. En natuurlijk, enkel door degene die de brief geschreven heeft.

Tip: geef de leerlingen als tip om de datum in hun agenda te schrijven. Of om een herinnering in hun gsm te zetten. Ze kunnen hem ook afgeven aan iemand die ze vertrouwen en die de brief op het gewenste tijdstip echt op de post kan doen.

Belangrijk: moedig leerlingen ook aan om lief te zijn voor zichzelf. Moeilijk? Moedig hen dan aan om het perspectief in te nemen van een denkbeeldige vriend. Wat zou je beste vriend(in) willen zeggen aan jouw toekomstige zelf?

Nabespreking:

 • Vonden ze dit moeilijk?
 • Lukte het om lief te zijn voor zichzelf bij het schrijven? Hielp het perspectief van de vriend hen hierbij?
 • Waarom is het belangrijk om 'lief te zijn voor jezelf'?