Positief roddelen

Doelgroep: Basisonderwijs

Groepsgrootte: Klasgroep 

Duur: max. 15 minuten

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

/

Doelstellingen:

  • De leerlingen leren verbondenheid ervaren.
  • De leerlingen leren waardering uiten en ontvangen.
  • De leerlingen leren ervaringen, gevoelens, ... met elkaar delen.

Methodiek/oefening:

Roddeltantes

Deel de klas op in groepjes van 3 leerlingen. Twee leerlingen worden tot roddeltantes omgedoopt. De derde leerling is degene waarover positief geroddeld mag worden. 

Wat is positief roddelen? 
Vertel aan je leerlingen dat roddelen volgens Van Dale opzettelijk kwaadspreken over iemand is en vaak dan nog eens achter de rug. Dat is natuurlijk niet wat de leerlingen nu gaan doen.

Introduceer de term 'positief roddelen', wat zoveel betekent als opzettelijk goedspreken over iemand terwijl deze erbij zit. Eigenlijk deel je dus een hele lading complimenten uit, waarmee je je appreciatie toont en uitspreekt in het bijzijn van de leerling.

Ready, Set, Roddel!

Geef de roddeltantes de opdracht om gedurende 1 minuut zoveel mogelijk positief te roddelen over de derde persoon. Hij/zij zit met zijn of haar rug naar de ander toe en luistert. Na één minuut wisselen de rollen om. Tot er over iedereen eens geroddeld is.

Zo achter de rug? Wat doet dat met jou?

Daag de leerling over wie er net werd geroddeld uit om over zichzelf te reflecteren:

  • Wat deed dat met jou?
  • Wist je dat andere leerlingen zo over je dachten? Wat is nieuw voor jou?
  • Wat ga je nu met deze informatie doen?

De leerling krijgt niet enkel een fijn gevoel van de complimentjes, maar hij/zij kijkt ook écht met een meer positieve bril naar zichzelf!

Sluit de dag af met een roddelmomentje

Laat de leerlingen niet één keer, maar meerdere keren experimenteren met het positief roddelen (bijvoorbeeld op het einde van de dag). Wissel de groepjes af, zodat ze telkens ook van andere leerlingen complimentjes krijgen.

Nabespreking:

Zie vraagjes 'zo achter de rug' (hierboven)