Herstelmuur

Doelgroep: BaO

Groepsgrootte: Klas

Duur: Minstens 1 lesuur

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

Knutselmateriaal: papier, stiften....

Je kan ook een leuke collage maken van prentjes op de computer en deze nadien afprinten.

Doelstellingen:

  • De leerlingen leren zelf conflicten oplossen.
  • De leerlingen komen zelf tot oplossingen zonder hulp van anderen.

Methodiek/oefening:

Eerst wordt er in de klassen gepraat over de verschillende emoties. Er wordt erkend dat het niet fijn is om ruzie te maken, elkaar pijn te doen, uitgesloten te worden,...

De kinderen bedenken dan allemaal manieren om dit zelf op te lossen (vb. uitpraten, iets anders spelen, delen, etc.) en maken hiervan een geheel op de 'herstelmuur' (visualiseren). De bedoeling is dat de kinderen die een conflict hebben, dit eerst zelf proberen op te lossen door samen een manier te kiezen op de herstelmuur.

Elke klas heeft een eigen herstelmuur. (Je kan deze ook verspreiden op de speelplaats over verschillende plekken). De leerlingen weten nadien dat ze er zelf naartoe kunnen gaan bij een conflict. Stap voor stap én op maat van de leeftijd staat er uitgelegd wat ze kunnen doen of welke oplossing ze kunnen gebruiken.

Nabespreking:

  • Welke emoties kennen jullie nog?
  • Hoe voel je je als je wordt uitgesloten, wordt gepest, als er ruzie wordt gemaakt, als je elkaar pijn hebt gedaan?
  • Wat is er gebeurd?
  • Hoe kunnen jullie samen het probleem oplossen?
  • Wat hebben jullie van elkaar geleerd?
  • Wat gaat er nu beter?
  • Wat ga je uitproberen als je volgende keer ruzie hebt?