Gevoelens kleuren

Doelgroep: 3de graad basisonderwijs, OKAN 

Groepsgrootte: klasgroep

Duur: 20 - 30 minuten

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

  • 1 silhouet per leerling (zie bijlage) 
  • Kleurtjes 

Doelstellingen:

  • De leerlingen leren de 5 basisemoties herkennen door te focussen op signalen van het gezicht, lichaam. 
  • De leerlingen kunnen emoties herkennen bij zichzelf en anderen.
  • De leerlingen leren reflecteren over hun eigen emoties. 
  • Moeilijke emoties worden genormaliseerd. 

Methodiek/oefening:

1. Toon het filmpje "guessing the feeling" van inside out in de klas. 

Geef de leerlingen de instructie om goed naar het gezicht- en lichaam van het meisje in de film te kijken. 

Pauzeer de film na iedere emotie en laat de leerlingen vertellen wat ze aan het lichaam en gezicht van het meisje zagen. Laat hen op basis daarvan raden welk gevoel ze gezien hebben. Doe dit tot het einde van het filmpje. 

Projecteer de emotie-mannetjes, die aan het einde van het filmpje samen verschijnen. Deze heb je nodig voor de volgende opdracht. 


2. Emoties kleuren: 

Leg uit dat de leerlingen zo dadelijk hun eigen emoties mogen kleuren op het silhouet dat ze krijgen. Ze moeten dus niet alle emoties kleuren die in het filmpje aan bod kwamen, enkel de emoties die ze op dat moment zelf ervaren. 

Het helpt als je zelf een silhouet hebt ingekleurd en dit kan even kan toelichten aan de leerlingen. Zo hebben ze een duidelijk voorbeeld. 

Deel nadien de silhouetten uit en laat de leerlingen individueel hun silhouet inkleuren. Laat hen hun naam noteren op het sillhouet. 


Nabespreking:

Bespreek dat je de leerlingen om de beurt zal afgaan: 

- Wie zijn/haar mannetje aan de rest van de klas wilt tonen, mag dit doen. 

- Wie zijn/haar mannetje aan de rest van de klas wilt toelichten, mag dit doen. 

Leerlingen die bovenstaande niet willen doen, moeten niet verplicht worden. Bij leerlingen die het wel willen doen, kan je vragen: 

- Waarom ze bepaalde kleuren hebben gebruikt? 

- Wat betekent dit? 

- Voelen ze zich vaker zo? 

- Hoe komt dit? 

... 

Haal nadien alle silhouetten op. Silhouetten waar je je wat zorgen over maakt, kan je nadien even kort individueel met de leerling in kwestie bespreken.