Geef emoties de hand

Doelgroep: 3e graad BaO

Groepsgrootte: klas

Duur: 10-25 min

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

  • A4 papier 
  • Pen

Doelstellingen:

  • Emoties leren formuleren en delen
  • Emoties een plek geven

Methodiek/oefening:

Leg je hand op een vel papier en teken de omlijning van je hand. Iedere vinger staat symbool voor een vraag. Beantwoord in stilte de vragen, individueel. En noteer de antwoorden bij iedere vinger voor jezelf. Het gaat om jouw mening of gevoel.

Nabespreking:

  • Bespreek de antwoorden in groepjes van 2 of 3.
  • Bespreek in groep de rode draad die je ziet. Schrijf deze eventueel op A3-papier.