Energiebalans

Doelgroep: 1e graad SO

Groepsgrootte: klas

Duur: 15 min

Leerplandoelen: 

  • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

  • Werkblaadje energiebalans (zie bijlage)
  • Schrijfmateriaal

Doelstellingen:

  • De leerlingen krijgen zicht op hun energiegevers en energievreters.
  • De leerlingen leren dat ze invloed hebben op hun veerkracht.
  • De leerlingen leren van elkaar hoe ze aan hun veerkracht kunnen werken.

Methodiek/oefening:

Leg het verschil uit tussen lichamelijke energie en mentale energie. De volgende oefening focust voornamelijk op mentale energie. Hoe goed voel je je in je vel? Heb je een positief gevoel? Bezit je positieve gedachten? Heb je veel zin in de dag?...

Energiegevers- en nemers:
Geef de leerlingen de opdracht om de korte vragenlijst in te vullen en de batterij in te kleuren aan de hand van hun antwoorden op de gestelde vragen. Bespreek vervolgens klassikaal.

Energie op peil:
Leerlingen noteren bij de groene/volle batterij wat hun energie geeft en bij de rode/lege batterij wat hun energie doet dalen. Bespreek vervolgens klassikaal. Laat de leerlingen bij elkaar inspiratie opdoen om hun groene batterij nog aan te vullen.

Nabespreking:

Wie heeft een vrij volle batterij? Wie heeft eerder een lege batterij? Is dit wat jezelf ook verwacht had als je kijkt naar je mentale energie?

Hoe zit het evenwicht tussen de voorbeelden van dingen die je energie geven t.o.v. dingen die je energie nemen? Het is belangrijk dat deze in balans is.

Denk eens na voor jezelf wat je vandaag nog zou kunnen doen wat je energie geeft?