Vergevingshandshake

Doelgroep: 3de graad basisonderwijs

Groepsgrootte: Klas

Duur: 15 minuten

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

  • Blad om te noteren
  • Pen

Doelstellingen:

  • De leerlingen leren meelevend omgaan met anderen.
  • De leerlingen leren anderen dankbaar zijn en dat uiten.
  • De leerlingen leren vergevingsgezind zijn voor anderen. Dit helpt om langdurige vriendschapsbanden te ontwikkelen.
  • De leerlingen leren tot herstel te komen met elkaar na een ruzie.

Methodiek/oefening:

1)Vergevingsgezindheid

Bespreek in een kringgesprek wat de kinderen doen om het weer goed te maken als ze ruzie hebben gemaakt. Laat de kinderen vertellen wat ze zelf doen en hoe ze zich daarbij voelen. Geef eventueel ook een eigen voorbeeld (bv. handen schudden, een knuffel geven, een briefje schrijven).

2)Een handshake

Leg uit dat je samen met de leerlingen een handshake wil maken, een manier om te tonen dat je het goed wil maken, dat je wil vergeven, dat je het achter je wil laten, … . Kunnen leerlingen voorbeelden geven van andere handshakes?

3)Samen maken

Leg uit dat de handshake die jullie gaan maken bestaat uit 4 bewegingen die jullie samen gaan maken. Sta hiervoor recht in een kring. Laat de kinderen per twee staan. Doe mee als de groep oneven is. De eerste beweging geef je zelf aan. Dat is een vuist die je horizontaal houdt en zachtjes twee keer tikt tegen de andere vuist (in twee tellen). Dit staat voor de ruzie, de onvrede, de woordenwisseling die jullie hadden. Demonstreer dit en laat de kinderen het uitproberen. 

De tweede beweging gaat over het feit dat jullie niet echt verbonden waren, jullie waren weg van elkaar. Vraag aan elk duo om een handbeweging te bedenken waarbij de handen weg van elkaar gaan in een beweging (opnieuw twee tellen). Laat enkele enthousiaste leerlingen hun idee tonen en kies samen de beweging. Voer nu beweging 1 en 2 na elkaar uit (in vier tellen). En oefen een paar keer.

Bespreek wat de derde beweging zou kunnen inhouden. Welke betekenis kunnen we koppelen aan de derde handbeweging? Laat ze opnieuw voorstellen doen en kies er een uit. Oefen enkele keren. De laatste beweging is terug goedmaken. De handen komen in elkaar. Ook hier mogen ze voorstellen doen en kiezen jullie ééntje.

Herhaal nu de vier bewegingen en plak ze aan elkaar. Tel mee: twee tellen per beweging.

Oefen dit enkele keren tot iedereen dit vlot kan.

Nabespreking:

Nodig de leerlingen uit om de handshake te blijven gebruiken. Leg uit dat ze deze shake kunnen uitvoeren als ze eens ruzie hebben gehad en/of het terug willen bijleggen.

Pols op het einde wat ze van de handshake vinden:

  • Is het fijn om dit gebaar te stellen?
  • Helpt dat om je vergevingsgezindheid te tonen?

Herhaal de handshake regelmatig in de klas zodat de leerlingen die niet vergeten en koppel terug: heeft iemand de handshake al gebruikt? Wanneer?