Tegelijk praten

Doelgroep: SO

Groepsgrootte: de klasgroep

Duur: 5-10 min

Leerplandoelen:

 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • n.v.t.

Doelstellingen:

 • De leerlingen ervaren hoe het voelt om in een drukke klas te zijn.
 • De leerlingen leren hun focus houden.
 • De leerlingen leren storende elementen negeren.

Methodiek/oefening:

De begeleider geeft de kinderen een opdracht en zet ze allemaal met hun gezicht naar hem/haar toe op een rij naast elkaar.
De opdracht kan bijvoorbeeld zijn:

 • Vertel in geuren en kleuren wat jou lievelingseten is en dan bij voorkeur een 3-gangenmenu.
 • Vertel uitgebreid over wat je gisteren hebt gedaan vanaf het moment dat je opstond.
 • Omschrijf jouw huis.
 • Stel je kan je vakantie zelf indelen: hoe zou die er dan uitzien, bespreek elke dag in detail.

De kinderen krijgen één van deze opdrachten en mogen dan allemaal tegelijk gaan beginnen vertellen. Als ze horen dat hun buurman uitgesproken is, stoppen ze ook. Zo gaat de oefening als een kaarsje uit.

Door de kinderen op een rij te zetten, kunnen ze elkaar niet goed zien. Dit vergroot het effect van de oefening omdat ze nu echt goed moeten gaan luisteren. Door onderwerpen en opdrachten te kiezen die concreet zijn, zorg je ervoor dat de kinderen makkelijk kunnen
vertellen.

Als variatie is het leuk om één kind te laten starten met vertellen en telkens een kind aan te wijzen dat ook mag beginnen. Zo komen er steeds meer stemmen in de lucht, totdat iedereen klaar is met zijn/haar verhaal.

Nabespreking:

 • Wie vond het moeilijk om aan één stuk door te vertellen? Wat hield je tegen?
 • Wat vond je leuk aan deze oefening?
 • Wat zou het doel zijn van deze oefening? (Je aandacht erbij houden terwijl er veel lawaai rond je is, focus houden)

Transfer maken naar de klas:

 • Hoe kan je je in de klas focussen als het druk is?
 • Wat kan je zelf doen om het voor anderen aangenaam te maken?
 • Hoe kan je aangeven als je het te druk vindt?