Talentenjagers

Doelgroep: secundair onderwijs 

Groepsgrootte: 10 - 20 leerlingen 

Duur: 15-20 minuten 

Leerplandoelen:

 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal: /

Doelstellingen:

 • De leerlingen krijgen zicht op hun eigen talenten.
 • De leerlingen staan stil bij zichzelf.
 • De leerlingen leren elkaar op een positieve en alternatieve manier kennen.
 • De leerlingen ervaren het belang van complimenten geven en ontvangen.

Methodiek/oefening:

 • Iedereen zegt om de beurt iets waar hij/zij goed in is.
 • De rechterbuur van de leerling die aan het woord was, vult nog aan met 1 extra kwaliteit van zijn/haar linkerbuur: "ik vind dat jij goed bent in....".
 • Het waardevolste is als als de leerlingen een karaktereigenschap opnoemen van zijn/haar buur (bv. wat maakt hem/haar een leuke klasgenoot of een goede vriend(in)?). Als dit te moeilijk is, kunnen ze ook bijvoorbeeld denken aan hobby's of zaken op school wat ze goed kunnen.
 • Nadat de rechterbuur een compliment heeft gegeven aan de linkerbuur, mag de rechterbuur verder gaan met iets op te noemen waar hij/zij goed in is. 
 • Zo gaan de leerlingen verder totdat iedereen aan de beurt geweest is.
 • Het is een meerwaarde als de leerkracht aansluit om binding met de klas te krijgen.

Nabespreking

 • Hoe was deze oefening voor jullie?
 • Wat vonden jullie het gemakkelijkste: je buur complimenteren of jezelf? Hoe komt dit?
 • Hoe was het om iets positief over jezelf te zeggen? Hoe was het om iets positief over de ander te zeggen?
 • Hoe was het om iets positief te horen over jezelf?
 • Geven jullie elkaar soms complimenten? 

De meeste mensen vinden het moeilijk om iets positiefs over zichzelf te zeggen. Het is dus heel normaal als dit niet zo vlot lukte. Toch is het belangrijk om soms stil te staan bij de dingen die we goed kunnen of bij mooie eigenschappen van onszelf. Zo leren we onze eigen kwaliteiten kennen en staan we stil bij de dingen die goed gaan. Dit kan ons helpen wanneer we in een dipje zitten en we ons terug beter willen voelen. Door hier af en toe bewust bij stil te staan zal je zelfbeeld ook positiever zijn.