Talentenbladwijzer

Doelgroep: 2e+3e graad BaO 

Groepsgrootte: klasgroep 

Duur: 15 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal: 

 • Talentenbladwijzer 
 • Voorbeeldlijst met talenten (

Doelstellingen: 

 • De leerlingen krijgen inzicht in hun talenten. 
 • De leerlingen krijgen inzicht in het effect van positief denken op piekeren. 

Methodiek/oefening:

Start de oefening met een rollenspel "hoe geef ik een compliment". Vraag hiervoor 2 vrijwillige leerlingen.

Rollenspel (kan je zelf ook anders invullen):

 • Persoon x: 'Ik moest van de leerkracht jou een compliment geven dus ja zal ik het maar doen. Pffff, ge zijt een slimme leerling' (compliment over hoe iemand is)
 • Persoon y : 'ik ben helemaal niet slim'
 • Persoon x: 'maar soms kunt ge toch wel de dramaqueen uithangen'
 • Persoon y: 'wat ik een dramaqueen, kijk naar u zelf'

(Persoon x neemt volgende houding aan tijdens het compliment : zuchten, wegkijken, armen gesloten)

In groep bespreek je het volgende?

 • Wat is er nu net gebeurd?
 • Leerlingen gaan op zoek naar de fouten die hier gemaakt worden.
 • Ze zeggen zelf wat er beter kan bv. Houding, oogcontact, positieve boodschap,…
 • De leerlingen gaan ook op zoek naar hoe je kan reageren als je een compliment krijgt van iemand (dank je zeggen, oogcontact,...). 

Vragen die je nadien aan de leerlingen kan stellen: 

 • Weten jullie wat complimenten zijn? 
 • Welke voorbeelden van complimenten kennen jullie? 
 • Waarover kan je best een compliment geven? 

Je noteert op een blad/ het bord wat een goed compliment inhoudt: 

 • Echt, oprecht 
 • Oogcontact
 • Open lichaamshouding 
 • Je geeft een compliment over iemand zijn/ haar innerlijk
 • Vanuit je eigen mening, niet iemand anders

Ga nu per twee zitten: 

Jullie gaan nu tonen hoe het wel moet. Geef elkaar op een goede manier een compliment. De ontvanger van het compliment noteert dit op zijn bladwijzer. Evt. Doe je dit nog eens met een ander duo. 

De leerkracht kan nadien ook een compliment aanvullen per leerling en de bladwijzer plastificeren. Deze kunnen de leerlingen dan gebruiken in hun agenda. 

Nabespreking:

 • Vind je mensen die complimenten geven leuk?
 • Waarover geef jij complimenten? (resultaten, samenspelen, meewerken, iemand helpen,…).
 • Hoe voel je je als je een compliment geeft? Vind je het makkelijk/moeilijk om complimenten te geven? 
 • Hoe voel je je als je een compliment krijgt? Vind je het makkelijk/moeilijk om complimenten te krijgen?

Complimenten zijn zoals toverspreuken: je kan er heel veel mee bereiken. Zo kan je een lach toveren op iemands gezicht. Wanneer ze moeilijk overweg kunnen met complimenten, hebben ze er net extra veel nodig.