Stoplicht

Doelgroep: 2e + 3e graad BaO + 1e graad SO

Groepsgrootte: klas

Duur: >30 min

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Posters stoplicht (3 x)
 • Pennen
 • Post-its

Doelstellingen:

 • De leerlingen formuleren een mening over hoe zij vinden dat de klas met elkaar omgaat.
 • De leerlingen denken na over wat (niet) goed gaat in de klasgroep.
 • De leerlingen denken na hoe de klassfeer kan verbeterd worden.

Methodiek/oefening:

Optioneel: Zet de leerlingen in een kring en ga er zelf tussen zitten (proactieve cirkel). Op die manier heeft iedereen een gelijke positie in de groep en kan iedereen zijn mening delen.

Toon de afbeeldingen van het verkeerslicht aan de leerlingen. Vertel dat deze oefening gaat over hoe iedereen zich voelt in de klas, wat er al goed gaat in de omgang met elkaar en wat niet. 

Geef elke leerling een groene post-it. Laat ze eerst nadenken over wat er al goed gaat in de klas. Het gaat hier over de omgang met elkaar, dus niet 'ik vind de knutselles leuk', wel bijvoorbeeld 'we kunnen goed samenwerken' of 'we kunnen veel lachen met elkaar'. Dit is een individuele opdracht, dus zonder met elkaar te overleggen. Wanneer ze klaar zijn mogen ze hun post-it op het groene verkeerslicht plakken.

Toon nu het rode verkeerslicht. Geef de leerlingen deze keer een rode/roze post-it. Hierop mogen ze schrijven wat ze willen dat stopt. Ook hier gaat het over de omgang met elkaar. Dus niet 'we krijgen te veel huiswerk', wel bijvoorbeeld 'ik word soms uitgelachen' of 'er wordt te veel commentaar gegeven op elkaar'. Plak ze als ze klaar zijn op het rode verkeerslicht.

De leerkracht leest nu voor wat er op de groene en rode verkeerslichten staat geschreven. Je kan eventueel een klasgesprek hierover beginnen.

Optioneel:
Het oranje verkeerslicht hangt een beetje af van klas tot klas. In sommige klassen is groen en rood al voldoende, in andere klassen lukt het ook om over het oranje na te denken.
Geef elke leerling een gele/oranje post-it en laat hen nadenken over de vraag: 'Hoe kunnen we van rood naar groen gaan in de klas? Wat wil je veranderen?'. Plak ze weer op het verkeerslicht en bespreek wat er uit is gekomen.

Welke klasafspraken kunnen we hier uit maken?

 • Kies maximum 3 dingen uit die de klas wil veranderen
 • Koppel hier een afspraak aan
 • Spreek een datum af wanneer we deze afspra(a)k(en) gaan evalueren

Nabespreking:

 • Zijn er dingen naar boven gekomen die jullie niet hadden verwacht? Zo ja, welke?
 • Denk eens na wat JIJ kan anders/meer doen om jouw steentje bij te dragen aan een betere klassfeer. Eventueel op een post-it schrijven en in de agenda/bank plakken als reminder.