Stereotypen

Doelgroep: 1ste graad SO

Groepsgrootte: 5 leerlingen

Duur: 45 minuten

Leerplandoelen:

  • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

Etiketten en stift

Doelstellingen:

  • De leerlingen leren gepast omgaan met stereotypen.
  • De leerlingen zien de nadelige gevolgen van vooroordelen.
  • De leerlingen leren elkaar met respect te behandelen.

Methodiek/oefening:

Voorbereiding:

Ga in een kring zitten. Zorg ervoor dat iedereen goed zichtbaar is. Trek een kaartje met daarop het onderwerp van jullie gesprek. Kleef, zonder te kijken wat er op staat, het etiket dat je krijgt van de leerkracht op je voorhoofd.

Opdracht:

Iedereen moet de medeleerling behandelen volgens het stereotiep op het etiket. Als iemand bijvoorbeeld het etiket 'lui' draagt, moeten de anderen die leerling voortdurend behandelen als 'lui' (maar zonder het woord uit te spreken). Vertel de persoon niet welke etiket hij/zij heeft gekregen. Aan het einde van het spel mag de leerling raden wat er op het etiket stond.

Nabespreking:

  • Hoe voelde je je tijdens deze activiteit?
  • Was het moeilijk om mensen te behandelen volgens de etiketten?
  • Begon iemand zijn eigen etiket 'uit te proberen'? Of stopte de persoon met het etiket 'lui', met anderen te helpen of deel te nemen aan de activiteit?