Start-Stop

Doelgroep: BaO - SO

Groepsgrootte: volledige klasgroep

Duur: 5-10 minuten

Materiaal: n.v.t.

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Doelstellingen:

 • De leerlingen leren hun gedrag aan te passen wanneer dit van hen gevraagd wordt.
 • De leerlingen activeren.
 • Positieve energie binnenbrengen in de klas.

Methodiek/oefening:

De leerlingen wandelen rond binnen een afgebakende zone. Ze kiezen elk hun eigen weg en gebruiken de volledig beschikbare ruimte. Elke leerling mag op elk moment beslissen om te stoppen. Op dat moment moeten ook alle andere leerlingen stoppen. Dezelfde leerling - of iemand anders kan op elk moment terug beginnen rondwandelen. Ook dan moeten de andere leerlingen volgen.

Varianten op de oefening:

 • Een bepaalde beweging maken tijdens het wandelen
 • Neerzitten
 • Achterwaarts wandelen
 • Sneller of trager wandelen
 • ...

Nabespreking:

 • Hoe lukte het jou om onmiddellijk te reageren op deze verandering en je gedrag dus aan te passen?
 • Was het snel duidelijk wie op welk moment stopte (of wie de manier van wandelen veranderde?)