Schaalvraag

Doelgroep: 3de graad basisonderwijs en 1ste graad SO

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 20 à 25 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal

 • Cijfers van 1- 10
 • Eventueel post-it's indien er wat onveiligheid is in de klasgroep (= anoniem)

Doelstellingen:

 • De leerlingen leren hun gevoel in de klasgroep uiten
 • De leerlingen krijgen een zicht over hoe elk individu zich voelt in de klasgroep

Methodiek/Oefening:

Leg de cijfers 1 t.e.m. 10 op de grond verspreid. Stel de vraag: 'Hoe voel jij je in de
klasgroep? Als 1 betekent: 'Ik voel me heel slecht in deze groep, ik kan niet zijn wie
ik ben, ik voel me hier niet op mijn gemak', en 10: 'Ik voel me super in deze
klasgroep, kan niet beter'. De leerlingen mogen elk bij een cijfer gaan staan, waarbij ze geen rekening moeten houden met de rest van de klasgroep. Elke leerling beslist voor zichzelf waar hij/zij gaat staan, dit kan anders zijn dan de positie van de andere leerlingen.

Optie bij een onveilige klasgroep:
De leerlingen blijven op hun stoel zitten en sluiten hun ogen. Ze strekken hun handen voor zich uit en beelden met hun vingers een cijfer van 1 tot 10 uit. De leerkracht onthoudt het laagste en het hoogste cijfer. De leerlingen trekken hun handen terug, en hierna mogen ze hun ogen terug openen. De leerkracht benoemt (anoniem) welke cijfers hij/zij gezien heeft.

Nabespreking:

 • Zijn jullie verschrokken van deze cijfers of hadden jullie al een goed beeld overhoe iedereen zich in de klasgroep voelt?
 • Wil er iemand zeggen waarom hij/zij bij een bepaald cijfer is gaan staan? (niemand verplichten!)
 • Waarom ben je bij ... gaan staan, en niet een cijfer lager? Wat loopt er dan wel al goed?
 • Op welk cijfer zouden jullie met de volledige klasgroep willen staan? Hoe ziet de klasgroep er dan juist uit?
 • Hoe kunnen we allemaal een cijfer hoger kunnen geraken? Wat hebben jullie nodig van elkaar?

Je kan dit zo lang of zo kort houden als je zelf wil, afhankelijk van wat er speelt in de
klasgroep.

Bron

www.klassenkracht.nl