Red light - Green light

Doelgroep: Basisonderwijs 

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 10 à 20 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

 • Kaartjes: groen - oranje - rood
 • Box (muziek)

Doelstellingen:

De leerlingen ervaren hoe ze onmiddellijk hun gedrag kunnen aanpassen als dit van hen gevraagd wordt (inzetten op impulscontrole).

 • Rustig worden als dit van hen gevraagd wordt
 • Instructies opvolgen

Methodiek/Oefening:

Spreek af wat de gekleurde kaartjes betekenen:

 • oranje: traag/rustig bewegen
 • rood: stilstaan
 • groen: bewegen

De begeleider zet muziek op. De leerlingen bewegen volgens de kaartjes, die de begeleider opsteekt. Het is de bedoeling dat leerlingen onmiddellijk de actie van het kaartje uitvoeren, zodra deze wordt opgestoken.

Je kan het nog moeilijker maken door daaropvolgend een andere instructie aan de 3 kleuren te koppelen om de executieve functies nog meer te trainen.

Nabespreking:

Bespreken in kring:

 • Hoe was dit? Lukte dit goed?
 • Wat was soms moeilijk? Hoe kwam dit?
 • Lukt dit ook in de klas, wanneer de leerkracht je een instructie geeft? Hoe reageer je dan?
 • Wat zou kunnen helpen om rustig te worden als dit van je gevraagd wordt?