Perfect vierkant

Doelgroep: BaO en SO

Groepsgrootte: 4 tot 12 leerlingen

Duur: 15 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

Touw

Doelstellingen:

 • Leren luisteren naar elkaar
 • Leren communiceren met elkaar.
 • Het belang van samenwerken ervaren.
 • Klasverbinding versterken.

Methodiek/oefening:

 • Verdeel uw team in groepjes van vier tot zes en vraag hen om met hun groep in een hechte kring te gaan staan.
 • Vraag iedereen zich te blinddoeken of de ogen te sluiten en geef één persoon een touw.
 • Zonder te kijken naar wat ze doen, moeten de teams nu het touw rondgeven zodat iedereen er een stuk van vasthoudt en dan een perfect vierkant vormen. Als het team er zeker van is dat hun vierkant perfect is, kunnen ze het touw op de grond leggen, hun blinddoek afdoen (of hun ogen openen) en kijken hoe goed ze het gedaan hebben. 

Nabespreking:

 • Wat ging er goed?
 • Wat liep er moeilijk?
 • Wie nam de leiding? Wie volgde?
 • Lukte het om op de ander te vertrouwen?
 • Wat kunnen we hieruit leren?