Mindset storende en helpende gedachten

Doelgroep: 3e gr BaO + 1e gr SO

Groepsgrootte: klas

Duur: 15 min

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal: Geen materiaal nodig, enkel voldoende ruimte

Doelstellingen: 

 • De leerlingen krijgen inzicht in welk effect positieve en negatieve gedachten hebben op henzelf en op het leren.

Methodiek/oefening:

De kinderen gaan per 2 staan op een plek in de ruimte. Ze spreken af wie nr. 1 en 2 is. De nummers 1 doen hun arm op zij en hun ogen dicht. De nummers 2 leggen hun handen op de arm van de nummers 1. Zij gaan straks op een zelf gekozen moment de arm van nr. 1 naar beneden duwen. Nr. 1 weet niet wanneer dit zal zijn, vandaar belangrijk dat de handen van nr. 2 al op de arm van nr. 1 liggen. Belangrijk dat er goede concentratie is.

De nummers 1 proberen aan negatieve dingen te denken, remmende gedachten. Ze proberen zich echt in te leven. Als leerkracht noem je er een paar op:

 • Ik voel me slap
 • Ik kan dit niet
 • Mensen begrijpen me niet, vinden me niet aardig 
 • Ik ben slecht in dit soort oefeningen
 • Ik heb geen kracht in mijn armen
 • Ik heb weinig energie
 • Dit gaat me toch niet lukken

Of laat ze aan een negatieve gebeurtenis denken.

Als iedereen dit gedaan heeft doe je dezelfde oefening nog eens maar dan met positieve gedachten:

 • Ik sta als een stevige boom met wortels in de grond
 • Ik ben sterk
 • Ik voel me krachtig
 • Dit gaat me lukken.
 • Ik hou vol.
 • Ik voel me goed.
 • Ik wordt geaccepteerd door anderen, vinden me aardig

Of laat aan een positieve gebeurtenis denken.

Laat daarna de nummers 1 en 2 wisselen van rol.

Nabespreking:

 • Op welke manier beïnvloeden je gedachten de manier waarop je een oefening aangaat?
 • Hoe hebben jullie deze oefening ervaren? Hebben jullie verschil gemerkt?