Mijn favoriete pizza

Doelgroep: 1ste graad SO

Groepsgrootte: Klas

Duur: 20-30 minuten

Leerplandoelen:

  • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

Pen en papier

Doelstellingen:

  • Zicht krijgen op de identiteit van de verschillende leerlingen.
  • Leerlingen worden bewust van de thema's in hun leven en hoe zij hier zelf ook verandering in kunnen brengen.

Methodiek/oefening:

Vraag aan de leerlingen om kort hun favoriete pizza te tekenen: welke ingrediënten hebben zij graag op hun pizza? Dit kan voor iedereen verschillend zijn.

Leg vervolgens aan de leerlingen uit dat zij hun leven ook kunnen voorstellen als een pizza met verschillende ingrediënten. Hun leven bestaat ook uit bepaalde thema's (school, ouders, broers/zussen, hobby/sport, vrienden, gamen, familie,...).

Laat de leerlingen nu opnieuw een cirkel tekenen die zij vervolgens voor zichzelf opdelen in de verschillende thema's die in hun leven spelen. Bijvoorbeeld in de vorm van een taartdiagram: 20% gezin, 30% school, 30% gamen, 10% sport, 10% vrienden.

Laat hun vervolgens even in zichzelf nadenken over de vragen: 

  • Zou je hierin verandering willen brengen?
  • Is er een thema dat ontbreekt in jouwpizza/cirkel?

Nabespreking:

Willen enkele leerlingen hun pizza/taartdiagram met de klas delen?

  • Herkennen jullie deze onderverdeling en thema's bij jullie klasgenoot?
  • Wie wil graag verandering brengen in zijn pizza? Bijvoorbeeld: minder gamen en meer tijd investeren in sociale activiteiten.
  • Bij wie ontbreken er nog bepaalde thema's/ingrediënten die misschien vroeger wel aanwezig waren en nu niet meer of die je zou willen toevoegen?