Klasafspraken

Doelgroep: 3de graad BaO en SO

Groepsgrootte: Klas

Duur: 20 à 30 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Pen en papier

Doelstellingen:

 • De leerlingen komen samen met de leerkracht tot (realistische) klasafspraken.
 • Zicht krijgen op de individuele noden van de leerlingen.

Methodiek/oefening:

De start van het schooljaar is een ideaal moment om gezamenlijke afspraken te maken, die vanuit de leerlingen zelf komen, zodat er meer draagvlak is. Maar eerst is het nuttig om zicht te krijgen op welke doelen de leerlingen belangrijk vinden. Leerlingen verwoorden wat ze nodig hebben om zich goed te voelen en om goed te kunnen werken in de klasgroep. Nadenken over eventuele valkuilen, helpt om de afspraken te kunnen blijven naleven en om de doelen te bereiken.

Introductie:

Waar hoop je op dit schooljaar? Wat is daarvoor nodig? Afspraken...

Inspiratievragen

 • Wat zorgt ervoor dat jij je goed voelt in een klas?
  - Wat kan de leerkracht doen?
  - Wat kunnen je klasgenoten doen?
  - Wat kan je zelf doen?
 • Wat kan jij doen om van ... een gezellige klas te maken waarin je goed kan werken?
 • Wanneer is ... voor jou een klas waarin je goed kan werken?
 • Wanneer is ... de leukste klas van de school?

Opdracht:

 • Elke leerling noteert 5 afspraken, die hij/zij persoonlijk belangrijk vindt (en die realistisch zijn).
 • Elke leerling deelt zijn ideeën met de klas.
 • Welke afspraken komen regelmatig terug? Kom tot een top 5.
 • Staat iedereen achter deze top 5?

Tips:

 • Noteer de klasafspraken positief. Schrijf niet 'Praat niet door elkaar', noteer eerder 'We laten elkaar uitpraten'.
 • Zorg ervoor dat de verkozen afspraken zichtbaar in de klas hangen. Onderteken samen deze goedgekeurde afspraken.

Nabespreking:

 • Welke afspraak vind je belangrijk, maar ook moeilijk om je aan te houden?
  - Waarom?
  - Kunnen je klasgenoten en/of leerkracht hierbij helpen? Hoe?
 • Wat doen we als iemand zich niet aan een afspraak houdt? Hoe kan je elkaar aan de gemaakte afspraken herinneren?
 • Hoe voel je je als iedereen zich aan de klasafspraken houdt?
 • Als er een afspraak wordt gemaakt, die jij niet belangrijk vindt, moet je je er dan aan houden? Waarom wel/niet?