Kennismakingsbingo

Doelgroep: Basisonderwijs en 1ste graad SO

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 20 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Bingokaart

Doelstellingen:

 • Elkaar beter leren kennen
 • Gemeenschappelijkheden en verschillen zoeken bij elkaar
 • Inzicht krijgen in: het is oké om anders te zijn

Methodiek/oefening:

 • Elke leerling krijgt een bingokaart. De leerlingen wandelen door elkaar. Ze starten met elkaar een vraag te stellen die op hun bingokaart staat. Antwoordt de andere leerling "ja", dan mag de leerling de naam in het vakje noteren. Antwoordt de andere leerling "neen", dan duidt de leerling niets aan.
 • De leerlingen doen dit tot iemand een rijtje (horizontaal, verticaal, diagonaal) vol heeft en 'bingo' roept.
 • Indien de groep groot is, kan je ook afspreken dat bijvoorbeeld 4 leerlingen 'bingo' moeten roepen voor de opdracht beëindigd wordt of dat de opdracht pas eindigt als iemand een volle bingokaart heeft.

Nabespreking:

 • Heb je nieuwe dingen ontdekt van je klasgenoot?
 • Heb je bepaalde gelijkenissen ontdekt?
 • Heb je grote verschillen ontdekt?
 • Doet dit je ook anders kijken naar iemand?

Bron

www.klascement.be