Karikatuur

Doelgroep: 3e gr BaO + 1e gr SO

Groepsgrootte: 4 leerlingen - klas

Duur: 2u

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Papier / Stiften / kleurtjes

Doelstellingen:

 • De leerlingen werken aan een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.
 • De leerlingen bekijken hun klasgenoten op een positieve manier.
 • De leerlingen leren complimenten geven en ontvangen.

Methodiek/oefening:

Laat de jongeren karikatuurtekeningen maken waarin ze vooral positieve

gelaatskenmerken uitvergroten. Ook positieve karaktereigenschappen mogen in de

tekeningen worden verwerkt. Zet iedereen per twee voor het opmaken van de karikatuur.

Deze karikaturen kunnen achteraf meegenomen worden naar huis of een mooi

plaatsje krijgen in de klas.

Tip: Let er als begeleider op dat deze activiteit in een positieve sfeer gebeurt.

Nabespreking:

Zet de leerlingen in een kring en laat ze hun mening geven over volgende 

stellingen door hun duim omhoog, omlaag of tussenin uit te steken:

 • "Vond je het een leuke activiteit?"
 • "Vond je het leuk dat iemand jouw positieve karikatuur tekende?"
 • "Vond je het leuk om iemand anders positieve karikatuur te mogen tekenen?"
 • "Bekijk je jezelf of de andere persoon anders dan voordien?"
 • "Vond je het leuk om op deze manier complimentjes te krijgen?"
 • "Geven jullie wel eens complimentjes? Hoe zouden jullie dit vaker kunnen
 • doen?"


Vertel de leerlingen dat het belangrijk is om zichzelf beter te leren kennen én graag

te zien, onafhankelijk van de mening van andere mensen. Soms vliegen de

complimentjes je rond de oren en voel je jezelf helemaal niet zo mooi, of soms

tegenovergesteld. Het is belangrijk dat je jezelf graag leert zien. Want mensen die

zichzelf graag zien, die stralen!


Vertel de jongeren dat ze op www.noknok.be meer toffe oefeningen voor thuis

vinden om zichzelf beter te leren kennen en zichzelf graag te zien.