Situatiekaartjes

Pauzeknop

Doelgroep: BaO

Groepsgrootte: Klas

Duur: 20 minuten

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

  • Situatiekaartjes (zie lager)

Doelstellingen:

  • De leerlingen leren op een kritische manier te reflecteren over hun gedrag.
  • De leerlingen leren dat het nuttig kan zijn om de 'pauzeknop' even in te drukken, niet te snel te reageren op anderen.

Methodiek/oefening:

Geef 2 leerlingen een kaartje. De leerling met deel 1 mag zijn kaartje voorlezen. Hierna mag iedereen uitbeelden hoe hij/zij zou reageren. 

Waarschijnlijk zullen er een aantal 'hevige' reacties zijn (terugslaan, iets roepen, kwaad worden...). Bevraag even wat ze uitbeelden, hoe ze zouden reageren. 

Laat hierna de leerling met deel 2 zijn kaartje voorlezen. De leerlingen mogen weer uitbeelden hoe ze na het horen van deel 2 zouden reageren.

  • Wie reageert er anders dan zojuist? 
  • Hoe komt dit? 
  • Wat als je toch onmiddellijk zo hevig had gereageerd, zonder eerst na te denken wat er achter zou zitten?

Nabespreking:

  • Wie herkent dit in het dagelijks leven? Wie merkt bij zichzelf dat die snel reageert, voordat je eerst hebt gekeken wat er nu eigenlijk juist gaande is? 
  • Wie heeft dat al eens meegemaakt, dat je reageerde en achteraf spijt had omdat je te snel of te hevig reageerde?
  • Wat leer je hieruit? Hoe kan je dit in het vervolg aanpakken? (pauzeknop indrukken, even wachten voor je reageert, de ander eerst bevragen...)