Ieder zijn gevoel

Doelgroep: 3de graad BaO + 1ste graad SO

Groepsgrootte: klas

Duur: 20-30 min

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal: /

Doelstellingen:

 • De leerlingen leren van elkaar hoe ze zich in een bepaalde situatie voelen.
 • De leerlingen leren taal geven aan hun gedachten, gevoelens en gedrag.
 • De leerlingen leren reflecteren over een gebeurtenis en wat dit met hen doet.
 • De leerlingen ervaren dat iedereen iets anders kan voelen in dezelfde situatie.
 • De leerlingen herkennen gevoelens bij anderen.

Methodiek/oefening:

 • De leerlingen staan in een cirkel met de rug naar elkaar en kijken naar voor.
 • De begeleider vertelt een situatie en geeft de leerlingen de tijd om na te denken
 • over welke emotie dit bij hen oproept.
 • De begeleider telt tot 3 en dan draaien de leerlingen zicht naar elkaar toe.
 • De begeleider vraagt de leerlingen om even te 'bevriezen' en legt de focus afwisselend, op een andere leerling met een andere reactie (bv. boos, verdriet, geschrokken...):
 • Wat zie je leerling A, B, C?
 • Wat zou deze persoon voelen? Waarom denk je dat?
 • Wat zou deze persoon denken in deze situatie?

De situaties:

 • Je staat in de rij en je voelt een elleboog in je rug
 • Je maakt een toets en je buur kijkt bij jou af
 • Je vraagt iemand om te stoppen en ze stoppen niet
 • Het is speeltijd en je klasgenoten willen elke dag voetballen, maar jij wilt graag eens handballen/netballen. Je klasgenoten beslissen om toch te gaan voetballen
 • Je wandelt voorbij een groepje op de speelplaats en ze lachen
 • Je vrienden willen na school kattenkwaad uithalen maar je moet naar huis.
 • Je vriend(in) krijgt een sms-je van iemand die jij leuk vindt

Nabespreking:

Na elke situatie:

 • Kijk eens goed naar leerling A:
 • Welk gevoel beeldt hij/zij uit en waar zie je dit aan?
 • Welke gedachten heeft hij/zij?
 • Bevraag de leerling in kwestie: klopt dit?
 • Zijn er verschillen in reactie? Wanneer was het heel duidelijk? Wanneer niet?

Algemeen:

 • Wat onthoud je uit deze oefening?
 • Uitbeelden van emoties gaat vaak vlot. Maar hoe zit het in de werkelijkheid:
 • Welke emoties durf jij te laten zien? Welke niet?
 • Wat doe je als je een emotie hebt die je overspoelt?