Identiteitspad

Doelgroep: OKAN

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 35 minuten

Leerplandoelen:

  • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

  • A3 papier (sjabloon)
  • tijdschriften, kranten
  • kleurtjes, stiften

Doelstellingen:

  • De leerlingen denken na over hun identiteit in hun land van herkomst, wie zijn ze nu en waar willen ze naartoe.

Methodiek/Oefening:

De leerlingen krijgen allemaal een A3-papier (sjabloon) om hun identiteit voor te stellen aan de hand van een moodboard. Hiervoor zorgen we allerlei teken- en knutselmateriaal om mee aan de slag gaan en tonen we enkele mogelijke (fictieve) voorbeelden.

Hun identiteit in 3 fases, wie waren ze in hun land van herkomst, wie zijn ze nu en waar willen ze naartoe? Weg: van waar kom je, nu ben je in België, waar droom je van. Hoe was ik daar, wie ben ik nu, wie wil ik zijn?
De dingen die vast liggen kan je niet veranderen (moeten we van elkaar respecteren)

Wanneer leerlingen er moeilijk toe komen, kunnen wij als begeleiders naast hen gaan staan en hen helpen (vb welke rollen (broer, zus, dochter, zoon, …), interesses (vrienden, sport, hobby, creatief), wat vast ligt (afkomst, asielzoeker, buitenlander), karakter)

Noot: Door zelf ook mee te doen aan de oefeningen, werk je meteen aan een veilige klassfeer!!

Nabespreking:

  • Is het voor iedereen gelukt?
  • Hoe was dit om dit te maken? Wat liep er vlot? Wat liep er minder vlot?
  • Haal je hier dingen uit die je misschien terug wil oppikken bv. een hobby...
  • Wie zou je hierbij kunnen helpen? bv. leerkracht, familie, CLB, leerlingbegeleiding...