Gotcha!

Doelgroep: BaO + SO

Groepsgrootte: 10-30 leerlingen

Duur: 10 min

Leerplandoelen:
  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
  • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal: /

Doelstellingen:
  • Energie verhogen 
  • Impulscontrole, focus leren houden

Methodiek/oefening:
  • Iedereen staat in een kring met de rechterhand naar de rechter buurman gericht en handpalm open naar boven. De wijsvinger van de linkerhand steunt op de openhandpalm van de linker buurman.
  • 1 leerling telt van 1 tot 3. Op 3 probeert iedereen de wijsvinger van de rechter buurman vast te nemen, en tegelijkertijd te vermijden dat de linkerbuurman de eigen wijsvinger vastneemt. Doe dit enkele keren en verwissel beurtelings wie telt.
Variant:
Iemand vertelt een beknopt verhaal waarbij nu één woord als signaal geldt om elkaars wijsvinger te nemen en te vermijden dat de jouwe genomen wordt. Spreek vooraf af welk woord dit zal zijn.


Nabespreking:

  • Wie vond het moeilijk om zijn/haar focus te houden? 
  • Wie kon zich moeilijk inhouden en greep voordat er afgeteld was?
  • Is dit herkenbaar bij bepaalde situaties in de klas? Verlies jij snel je focus of reageer je wel eens te snel?