Gevoelensmannetjes

Doelgroep: BaO

Groepsgrootte: klas

Duur: 15-30 min

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

Doelstellingen:

 • Emoties laagdrempelig uiten. Voor leerlingen die dit moeilijk vinden, een drempel vinden om te doen, weinig taal hebben voor emoties.
 • Negatieve emoties en stress (h)erkennen en kaderen.
 • Een gepaste strategie kiezen bij negatieve emoties en stress
 • Negatieve emoties en stress aanpakken

Methodiek/oefening:

Brainstorm over emoties:

 • Welke emoties of gevoelens kennen je leerlingen? Brainstorm met de klas en schrijf de antwoorden op het bord. Als er weinig antwoorden komen, kan je extra vragen stellen, zoals: "Als het heel hard onweert, welke gevoelens kan je dan hebben?"
 • Probeer tot een lijst van ongeveer 10 gevoelens te komen, waarbij het aantal positieve en negatieve gelijk verdeeld zijn. Bijvoorbeeld: tevreden, verdrietig, blij, nieuwsgierig, bang, zenuwachtig, gefrustreerd, trots, rustig (of ontspannen).

Kenmerken van emoties:

 • Ga het lijstje af en bevraag:
 • Hoe merk je dat je je zo voelt?
 • Wie kan een voorbeeld geven van een situatie waarin dat gevoel opduikt?
 • Wie heeft dat al eens ervaren in de klas?

Introduceer de gevoelsmannetjes:

 • Download de gevoelsmannetjes (zie bijlage) en druk ze af. Stel je klas de vraag bij welke emotie het figuurtje hoort.

Installeren in de klas:

 • Vertel je klas dat ze vanaf nu nieuwe klasgenootjes hebben: de gevoelsmannetjes.
 • Hebben ze een bepaald gevoel dat ze duidelijk willen maken? Dan kunnen ze het passende gevoelsmannetjes aan hun bank hangen. Oefen met enkele stellingen:
 • Je hebt tijdens de pauze ruzie gehad met een vriendje en je voelt je onrustig.
 • Welk mannetje hang je dan aan je bank?
 • Je hebt goed geslapen, lekker ontbeten en bent helemaal klaar voor de dag. Welk mannetje hang je aan je bank?
 • Je hebt geen fut vandaag, maar je weet niet goed hoe het komt. Welk mannetje hang je aan je bank?

Nabespreking:

Ingaan op de kaartjes : soms zal de leerling niets extra van je verwachten en wil hij/zij gewoonweg tonen wat er in hem/haar omgaat, terwijl een andere leerling net vraagt om steun. Als een leerling aangeeft dat het moeilijk gaat, is het belangrijk dat je ruimte kunt maken om hier iets mee te doen. Dat hoeft uiteraard geen uitgebreide therapiesessie te zijn. Maar in een kort gesprekje erkenning geven voor dit gevoel en polsen wat de leerling nodig heeft, kan al veel betekenen.

Sluit de les af door te vertellen aan de klas hoe je zal reageren op de gevoelsmannetjes en waarom het belangrijk is om hun gevoelens te kunnen tonen in de klas.