Gemeenschappelijkheidsspel

Doelgroep: 3e graad BaO en alle jaren SO

Groepsgrootte: klasgroep

Duur: 30 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Themakaartjes (zie bijlage)

Doelstellingen:

 • De leerlingen leren kijken naar zaken die ze gemeenschappelijk hebben.
 • De leerlingen leren elkaar op een andere (positieve) manier kennen.
 • De leerlingen werken samen aan hun verbinding.

Methodiek/oefening:

 • De leerlingen gaan per 2 staan.
 • Vervolgens krijgen de leerlingen een themakaartje en zoeken ze samen naar een gemeenschappelijkheid dat te maken heeft met het thema.
 • Nadien worden er 2 groepjes samen gezet en zoeken ze opnieuw naar een (nieuwe) gemeenschappelijkheid.
 • Dit doe je opnieuw tot dat de hele klas samen staat en 1 gemeenschappelijkheid heeft gevonden.
 • Het is belangrijk dat er telkens nieuwe gemeenschappelijkheden gezocht worden.
 • Voorbeelden van gemeenschappelijkheden kunnen zijn: interesses, lievelingskleur, lievelingseten, waarden en normen,...

Nabespreking:

 • Welke gemeenschappelijkheden hebben jullie van elkaar ontdekt?
 • Hoe was het om als klasgroep één gemeenschappelijkheid te moeten vinden? Ging dit vlot? Of ging dit moeilijk? Hoe zou dit komen?
 • Hadden jullie verwacht dat jullie als klasgroep één gemeenschappelijkheid zouden vinden? Waarom wel/niet?

Bron

www.werkvormen.info