Gedachten kaartspel

Doelgroep: SO

Groepsgrootte: Klasgroep (opsplitsen in kleine groepjes)

Duur: > 30 min

Leerplandoelen:

 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Gedachtenkaartjes (zie bijlage)
 • Praatstok (bv. pen / flesje)

Doelstellingen:

 • ... gevoelens bespreekbaar maken
 • .... negatieve emoties en stress erkennen en herkaderen.
 • ... een gepaste strategie kiezen bij negatieve emoties en stress.
 • ... negatieve emoties en stress aanpakken.

Methodiek/oefening:

De gespreksstarters

Het 'gedachten'-kaartspel bestaat uit 38 vragen. Deze vragen kan je gebruiken als 'gespreksstarters', om met elkaar te praten over hoe het met je gaat. De gespreksstarters vind je terug in bijlage.

Spelregels

Leg uit dat jullie het kaartspel gaan spelen, maar dat enkele spelregels belangrijk zijn zodat iedereen zich goed voelt tijdens en na het spel:

 • Er bestaan geen juiste of foute antwoorden, zolang het gesprek open en respectvol verloopt.
 • Je mag heel kort antwoorden, maar ook een heel verhaal erbij vertellen.
 • Iedereen mag antwoorden, maar je bent nooit verplicht.
 • Je mag enkel praten als je de praatstok in handen hebt.

Kies een kaartje

Creëer één of meerdere cirkels met stoelen (naargelang de groepsgrootte). Laat de leerlingen plaatsnemen op de stoelen. Leg het spel kaarten in het midden van de cirkel met de vragen bedekt.

Eén leerling per cirkel neemt de praatstok. Met de praatstok in de hand gaat hij/zij naar de kaarten toe, kiest er één uit en leest de vraag luidop voor aan de groep.

Tip: laat de vraag even binnenkomen bij de leerlingen door een minuutje pauze in te lassen. De leerlingen zwijgen gedurende dit moment.

Na wat bedenktijd mag de leerling met de praatstok de vraag zelf beantwoorden of de praatstok doorgeven aan een klasgenoot. Als hij/zij het antwoord wil delen, neemt hij/zij het woord. Indien niet, geeft hij/zij de praatstok door aan een andere leerling. De praatstok kan enkele keren worden doorgegeven per vraag.

Herhaal dit voor de andere vragen.

Klasgesprek

Licht op het einde van het 'gedachten'-kaartspel nog even toe waarom jullie dit doen met de klas: het is belangrijk om de klas niet enkel te zien als een plek voor grappen en grollen, maar ook om moeilijkere onderwerpen en thema's zoals 'mentaal welzijn' bespreekbaar te maken.

Geef nadien ook mee aan de leerlingen waar ze terecht kunnen op school (leraar, leerlingbegeleider, CLB, …) als ze met iets blijven zitten. Ook het aanbod buiten de school kan je op dit moment bekend maken. Op watwat.be/hulp vind je een lijst met diverse hulporganisaties voor jongeren.

Tip: je kan de leerlingbegeleider op voorhand vertellen dat je dit spel gaat spelen. Eventueel kan zij/hij nadien hun werking komen uitleggen aan de leerlingen. Dit kan de drempel naar hulp verlagen.