G-schema

Doelgroep: 3de graad BaO, 1ste graad SO

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 30 min

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

Situatiekaarten (of eigen gevonden situatiekaarten of thema's die leven in de klas)
Werkblaadje G-schema

Doelstellingen:

 • De leerlingen leren reflecteren over een gebeurtenis en wat dit met hen doet.
 • De leerlingen leren stilstaan bij hun gedachten, gevoelens en gedrag.
 • De leerlingen leren taal geven aan hun gedachten, gevoelens en gedrag.
 • De leerlingen leren van elkaar hoe ze zich in een bepaalde situatie voelen.
 • De leerlingen leren respectvol omgaan met elkaar.

Methodiek/oefening:

 • De leerlingen worden in groepjes van 4 gesplitst. Elk groepje kiest een situatiekaart.
 • Elk groepje krijgt een werkblaadje met het G-schema op.
 • De leerlingen denken samen na over:
 • Wat er is gebeurd?
 • Wat zouden die personen denken?
 • Hoe zouden die personen zich voelen?
 • Wat zouden die personen kunnen doen?
 • Wat kan jij doen om die personen te helpen?

Nabespreking:

Elk groepje bespreekt klassikaal wat hun situatiekaart was en overlopen hun werkblaadje.

Bijvragen:

 • Welke gedachten zouden anderen hebben bij deze situatie?
 • Welke gevoelens zouden de anderen van de klas bij deze situatie hebben?
 • Herkent iedereen zich hierin of zou je anders reageren?
 • Wat zou jij dan doen in deze situatie?
 • Heb je het zelf al eens verkeerd aangepakt? Wat zou je dan anders willen
 • doen?
 • Hebben jullie nog andere manieren om deze personen te helpen?