Fixie of Growie

Doelgroep: 4e - 6e leerjaar Bao en SO 

Groepsgrootte: Klasgroep of individueel

Duur: 15-30 min

Leerplandoelen:

 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Afbeelding (zie bijlage)
 • Papier en pen

Doelstellingen:

 • ... positief naar zichzelf te kijken.
 • ... hun eigen sterktes te waarderen en in te zetten.
 • … te vertrouwen op hun eigen groeikracht.

Methodiek/oefening:

Schrijf de uitspraak "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!" op het bord ter inleiding. Deze uitspraak komt van Pipi Lankous, en is een voorbeeld van een groeimindset-gedachte. Bespreek deze uitspraak kort.

Groeimindset

Laat de leerlingen met hun buur nadenken welke kenmerken (zoals 'durf') ze koppelen aan deze uitspraak. Overloop klassikaal wat werd werd gezegd.

Vraag aan de klas of ze al gehoord hebben van de term 'groeimindset'? Want, wat de uitspraak van Pippi echt kenmerkt, is die groeimindset.

Laat de leerlingen eventueel even opzoeken op internet wat 'groeimindset' betekent. Stel volgende vragen:

 • Hoe zou je het omschrijven? (het geloof dat vaardigheden en kennis getraind kunnen worden, uitdagingen durven aangaan, leren uit je fouten, zelfvertrouwen)
 • Wat is het tegenovergestelde? (fixed of vaste mindset)

Kan je het aanleren? (ja!)

Fixie of Growie?

Deel de afbeelding (zie bijlage) uit aan elke leerling. Laat hen bij elke stelling omcirkelen wat het meest aanleunt bij hun denkpatroon: de linker- of rechterkolom?

Hebben ze het meeste omcirkeld in de linkerkolom, dan zijn ze momenteel eerder een 'fixie'. Hebben ze meer omcirkeld in de rechterkolom, dan zijn ze eerder 'growie'. Maak de balans op: wie is eerder een fixie en wie is eerder een growie? Laat hen hun hand opsteken.

Stel klassikaal enkele vragen:

 • Wat lijkt je het leukst: fixie of growie?
 • Waar bereik je het meest mee: fixie of growie?
 • Zou je van een fixie naar een growie kunnen gaan?

Vertel vervolgens aan de leerlingen dat het belangrijk is om hun eigen gedachtegang te (her)kennen. Zo kunnen ze de opstap maken naar de volgende oefening.

Laten we groeien!

Licht toe dat iedereen kan groeien, in de juiste omstandigheden weliswaar. Zo kunnen jullie als klas zoveel mogelijk proberen een groeimindset aan te nemen en elkaar hierin aan te moedigen. Het is dus niet enkel een taak van de leerkracht, maar van eenieder in de klas.

Hoe doen we dit? Er zijn 3 'simpele' stappen:

 • Detecteer Fixie-uitspraken zoals "ik kan het niet", "ik ben hier niet goed in" of "dit lukt me nooit".
 • Spreek elkaar erop aan en bedenk samen wat een Growie zou denken of doen.
 • Doe zoals een Growie! En als je lekker op je bek gaat, stel jezelf de vraag: "Wat leer ik hier nu uit?".

Een mantra

Elke leerling bedenkt nu een concrete taak die ze in de toekomst willen aanpakken als een growie. Bijvoorbeeld: een vakantiejob zoeken, een huiswerkopdracht maken, een voetbalwedstrijd spelen, een moeilijk boek lezen, …

Op een klein papiertje noteren ze een mantra (= een uitspraak die ze meermaals willen herhalen) tijdens de uitvoering van hun taak. Ze kunnen spieken in de rechterkolom van de afbeelding.

Nabespreking:

Koppel na enkele weken klassikaal terug:

 • Heb je het mantra gebruikt?
 • Hoe voelde het om te proberen denken als een growie?