Faalkracht

Doelgroep: 3e gr BaO + 1e-3e gr SO

Groepsgrootte: onbepaald (per 2)

Duur: 30 min

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Schrijfmateriaal
 • Papier

Doelstellingen:

 • Leerlingen laten nadenken dat fouten maken mag en bij het leerproces hoort
 • Faalangst verminderen
 • Perfectionisme verminderen
 • Oefenen negatieve --> helpende gedachten

Methodiek/oefening:

Vraag aan de leerlingen om met twee een schrijfgesprek te houden over het eigen falen, mislukken en fouten maken.

 • Iedereen neemt een blad papier en schrijft in enkele regels een persoonlijke 'mislukking' op; iets wat fout liep door je eigen toedoen of een eigen keuze. 

 • Daarna geef je het blad door en reageert de ander door een vraag te stellen of positief te reageren op het vorige. 

 • De andere leerling moet een nieuwe (positieve) wind proberen blazen in het verhaal, zodat er op een nieuwe manier op teruggeblikt kan worden. 

 • De bladen gaan vervolgens enkele keren van de een naar de ander. Het gesprek verloopt enkel schriftelijk. Het gaat vooral om eigen ervaringen delen, en over hoe je kan leren uit wat ooit niet zo vlot ging

Nabespreking:

Pols op het einde van de schrijftijd naar de inzichten die leerlingen hebben opgedaan over falen en mislukken.

 • Voelt het goed om niet enkel positieve verhalen, maar ook 'mislukverhalen' te delen met elkaar?
 • Helpt het om ook de positieve kant te zien?
 • Helpt het perspectief van een buitenstaander om hun fouten te omarmen?

Je kan eventueel vragen of leerlingen concrete inzichten willen delen, uiteraard zonder verplichting.