Even stuurloos

Doelgroep: SO

Groepsgrootte: klas / individueel

Duur: 15-30 min

Leerplandoelen:

 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Eventueel Youtube voor liedjes
 • Werkblaadje fiets

Doelstellingen:

 • negatieve emoties en stress (h)erkennen en kaderen.
 • een gepaste strategie kiezen bij negatieve emoties en stress.
 • negatieve emoties en stress aanpakken.
 • reflecteren over zichzelf, huidige situatie.

Methodiek/oefening:

Binnenkomer (eventuele inleiding, niet vereist)

Kies een lied uit onderstaande lijst (of kies er zelf eentje) en beluister het samen met je leerlingen. Waarover gaat het liedje? Kennen ze zelf nog liedjes over of met een fiets?

 • Bagagedrager – Gers Pardoel
 • Bicycle Race – Queen
 • Nine million bicycles – Katie Melua
 • The bike song – Mark Ronson, The Business Intl.
 • Bike - Pink Floyd

Tip: je kan er een quizje van maken: laat korte fragmenten horen van alle liedjes. Wat hebben ze gemeenschappelijk?

Het werkblad

Deel de werkbladen uit met daarop de tekening van een fiets, zie bijlage. Leg elk onderdeel van de fiets uit en zeg waarvoor het staat:

 • Bagagedrager: sleep jij een zware last mee in je leven?
 • Remmen: hoe probeer jij een situatie te veranderen wanneer er iets misloopt?
 • Stuur: welke richting wil jij uit met je leven?
 • Licht: welke zaken zouden in jouw leven meer belicht moeten worden? Waaraan zou je meer aandacht moeten besteden?
 • Spaken: wat loopt er voor het ogenblik spaak in je leven?
 • Wielen: wat loopt er op wieltjes in je leven?

Geef je leerlingen tijd om, in alle rust, de vraagjes te beantwoorden. Het antwoord op de vragen wordt genoteerd bij het desbetreffende onderdeel van de fiets.

Tip: zorg dat je leerlingen wat privacy hebben tijdens het beantwoorden van de vragen.

Overloop klassikaal

Zijn er leerlingen die iets willen delen? Niemand verplichten.

Pols ook naar zaken die ze kunnen doen wanneer ze zich niet goed voelen, gestresseerd zijn, in een dipje zitten... (eventueel aan de hand van de oefening 'de zon schijnt voor', zie andere fiche). 

Nabespreking: 

Bevraag hoe ze de oefening ervaren hebben.

Leid leerlingen die nood hebben aan een gesprek eventueel door naar leerlingbegeleiding.