Kleurentikkertje

Doelgroep: BaO + SO

Groepsgrootte: klas

Duur: 5-10 min

Materiaal: /

Leerplandoelen:

  • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
  • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Doelstellingen:

  • Positieve energie binnenbrengen in de klas.
  • De leerlingen activeren.

Methodiek/oefening:

De leerlingen lopen door de ruimte. Terwijl ze lopen, benoem je een lichaamsdeel en een kleur. Op jouw teken moet iedereen zo snel mogelijk met het genoemde lichaamsdeel een voorwerp van de genoemde kleur aanraken. Degene die het laatst is, moet de volgende kleur- en het volgend lichaamsdeel benoemen.