Emoties ervaren met muziek

Doelgroep: 3de graad basisonderwijs 

Groepsgrootte: klasgroep 

Duur: 15-20 minuten

Leerplandoelen: 

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

 • Muziekfragmenten
 • De afbeeldingen van 7 mannetjes 

Doelstellingen:

 • De leerlingen verschillende emoties laten ervaren en waar ze dit in hun lichaam voelen.
 • De leerlingen leren hun emoties herkennen en aanvoelen. Dit vormt de bouwsteen om emoties gepast te leren uiten.

Methodiek/oefening:

We willen de leerlingen laten ervaren waar en hoe je een bepaalde emotie kan voelen.

Welke gevoelens kennen jullie?

Dan laat de begeleider per antwoord, één van de 7 afbeeldingen/mannetjes zien (boos, verdrietig, kalm, bang, verliefd, verward). De begeleider bespreekt waar je het gevoel zou kunnen voelen in je lichaam of hoe je dit gevoel kan herkennen in je lichaam.

vb. verliefd kan je in je buik voelen, moeilijke toets van wiskunde/angst kan je in je hoofd/ buik voelen, bij angst kan je ook spaghettibenen krijgen…

De leerlingen gaan liggen/zitten/staan met de ogen dicht. De begeleider speelt de verschillende muziekfragmenten af. Terwijl de leerlingen naar de muziek luisteren, denken ze na over welke emotie ze hierbij voelen. Dit gevoel noteren ze op een post-it per fragment.

Nadien, plakken de leerlingen de post-it op de plaats op het lichaam, waar ze de emoties het meeste/duidelijkste voelen. Dit kan voor iedereen verschillend zijn, bv: het onweer kan voor sommigen angst opwekken, terwijl dit voor iemand anders heel rustgevend kan zijn.

Alternatieve aanpak: de leerlingen wandelen door elkaar. Als de muziek stopt, laat de begeleider de leerlingen hun ogen sluiten en zo stil als een standbeeld te worden. De leerlingen duiden de plek op hun lichaam aan waar ze de emotie voelen.

Nabespreking:

In de kring: 

 • Hoe was deze oefening?
 • Wat hebben jullie opgeschreven?
 • Wie heeft hetzelfde? Wie had iets anders?
 • Welke van deze gevoelens heb je al gehad in de klas? Wanneer was dat?
 • Hoe heb je dit gevoel toen geuit/ getoond in de klas/ hoe zagen anderen dit aan jou?
 • Welke reacties kreeg je toen?
 • Was dit een goede manier om je gevoel te tonen? Zo niet: hoe zou je dit anders kunnen
 • aanpakken?
 • Vond je het gemakkelijk/ moeilijk om je gevoel toen te tonen?
 • ...

De begeleider benadrukt dat elk gevoel oké is en van persoon tot persoon kan verschillen.