Eerste indruk

Doelgroep: SO

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 10 à 15 minuten

Leerplandoelen:

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden
 • SO: Sluit aan bij het gemeenschappelijk funderend leerplan

Materiaal:

 • Post it
 • Pen

Doelstellingen:

 • De leerlingen staan stil bij zichzelf.
 • De leerlingen staan stil bij hun eerst indruk.


Methodiek/Oefening:

Stap 1

Je deelt de klasgroep op in twee groepen.

Stap 2

Groep 1
Zij krijgen een post it en schrijven hierop iets waar ze trots op zijn/hen fier maakt (bv. een gebeurtenis, een eigenschap,...)

Groep 2
Zij doen hun ogen dicht.
De mensen van groep 1 delen nu hun post it uit aan iemand van groep 2.
Aan iemand van hen waar ze op een bepaalde manier een connectie mee hebben/voelen.

Stap 3
De mensen uit groep 2 doen hun ogen terug open.

Ze lezen de post it goed en bedenken welke vragen ze willen stellen als ze deze post it lezen.
Nu gaan ze naar de persoon toe van wie ze denken dat deze post it is.
Klopt dit?

Zo ja, ze gaan in gesprek met deze persoon en stellen hen de vooraf bedachte vragen.

Zo nee, ga nog verder op zoek naar de juiste persoon.

Nabespreking:

 • Hoe was dit voor jullie?
 • Was je verrast?
 • Klopt de eerste indruk die je had?
 • Was er misschien zelfs een raakvlak tussen jullie als duo te vinden?
 • Hoe lang houd jij je vast aan een eerste indruk die je krijgt van iemand?

Bron

www.pimento.be

Deze oefening hebben we zelf mogen ervaren op de inspiratiedag van Pimento vzw.