Dilemma's

Doelgroep: 3e graad BaO

Groepsgrootte: Klasgroep

Duur: 30 minuten

Leerplandoelen: 

 • BaO: Sluit aan bij de ontwikkelvelden

Materiaal:

Dilemma's (zie 'Methodiek/oefening')

Doelstellingen:

 • De leerlingen leren reflecteren over eigen waarden- en normenkader.
 • De leerlingen leren respect hebben voor elkaars perspectieven.
 • De leerlingen leren op een respectvolle manier hun mening te uiten en in dialoog te gaan
 • met elkaar.
 • De leerlingen leren, buiten goed/fout, genuanceerd nadenken rond complexere dilemma's.

Methodiek/oefening:

De leerlingen zitten in een kring. De leerkracht leest een dilemma voor. Degene die kiest voor optie 1 staat recht en optie 2 gaat zitten (bv. op de grond). De verschillende ideeën worden klassikaal besproken. Het gaat hier niet over goed of fout, maar om elkaars perspectieven of denkwijzen te begrijpen.

 • Zeggen wat je denkt/ zwijgen om niemand te kwetsen
 • Bij vrienden blijven/ nieuwe mensen leren kennen
 • Op gsm zitten/ praten met anderen
 • Opletten in de les/ spelen tijdens de les
 • Opkomen voor jezelf/ proberen te negeren
 • Iets nieuws leren/ iets doen wat je al kan

Nabespreking:

 • Wat maakt dat je kiest voor optie 1/optie 2?
 • Wat maakt dat je niet kiest voor optie 1/optie 2?
 • Hoe zou de andere optie voor jou overkomen?
 • Hoe denk je nu over het idee van jouw klasgenoten, die voor een andere optie hebben gekozen?